GE Energy 3

GE Energy 3

GE Energy 3 is een ventilatietoestel voor warmteterugwinning met een tegenstroomwarmtewisselaar met een rendement tot 95%. Het ventilatietoestel is uitgerust met toevoer- en afvoerventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen die aangedreven worden door uiterst zuinige EC motoren.  Het toestel wordt geleverd met een F7 filtercassette in de luchtaanvoer van buiten, een G4 filtercassette in de aangezogen lucht van binnen en een complete regeling Optima 250. 

Artikelnummer: 
010241